Устойчивостта на облака е в екологично отговорните и енергийно ефективни практики, използвани от доставчиците на облачни услуги. Много доставчици на облачни услуги полагат усилия да намалят въздействието си върху околната среда и да увеличат устойчивостта, като например:

  1. Използване на възобновяема енергия:

Google Cloud: Google се ангажира да съпостави 100% от потреблението на енергия с възобновяема енергия. Те са и най-големият корпоративен купувач на възобновяема енергия в световен мащаб.

Amazon Web Services (AWS): AWS има дългосрочен ангажимент за постигане на 100% използване на възобновяема енергия. Те са инвестирали сериозно във вятърни и слънчеви проекти, за да захранват своите центрове за данни.

Microsoft Azure: Microsoft си постави за цел да бъде с отрицателен въглероден отпечатък до 2030 г., което означава, че се стремят да премахнат повече въглерод от атмосферата, отколкото отделят. Те планират да разчитат на 100% възобновяема енергия до 2025 г.

  1. Енергийна ефективност в центрове за данни: Доставчиците на облачни услуги непрекъснато подобряват енергийната ефективност на своите центрове за данни чрез иновации в охладителните системи, дизайна на сървърите и цялостната архитектура на центровете за данни. Това помага за намаляване на общото потребление на енергия от облачните услуги.
  2. Въглеродно компенсиране: Някои облачни доставчици инвестират в проекти, които улавят или намаляват въглеродните емисии, за да компенсират собствения си въглероден отпечатък. Например Microsoft обяви Фонд за иновации в областта на климата на стойност 1 милиард долара за ускоряване на глобалното развитие на технологии за намаляване, улавяне и отстраняване на въглерод.
  3. Устойчива инфраструктура: Доставчиците на облачни услуги проучват нови технологии и материали за инфраструктура на сървъри и центрове за данни, които имат по-малко въздействие върху околната среда. Това включва използването на по-енергийно ефективен хардуер и проучване на алтернативни методи за охлаждане.
  4. Намаляване на отпадъците: Доставчиците на облачни услуги прилагат стратегии за намаляване на отпадъците, като рециклиране на електронни отпадъци и използване на по-устойчиви материали в своя хардуер.
  5. Ефективно използване на ресурсите: Доставчиците на облачни услуги оптимизират разпределението на ресурсите, за да гарантират, че сървърите и инфраструктурата се използват ефективно. Това намалява необходимостта от излишен капацитет и на свой ред намалява консумацията на енергия.
  6. Мониторинг и докладване: Доставчиците на облачни услуги са все по-прозрачни относно своето въздействие върху околната среда. Те предоставят редовни отчети за потреблението на енергия, въглеродните емисии и напредъка към целите за устойчивост.
  7. Участие на служителите и общността: Доставчиците на облачни услуги включват своите служители и местни общности в усилията за устойчивост. Това включва инициативи за намаляване на въглеродния отпечатък от пътуването до работното място, както и проекти на общността, фокусирани върху устойчивостта и опазването на околната среда.

Тези примери илюстрират как облачните доставчици работят активно, за да направят своите операции по-устойчиви и екологични. Преминаването към устойчивост е значителна тенденция в индустрията и бизнеса, като все повече компании осъзнават важността на минимизирането на тяхното въздействие върху околната среда. Prostor е твоят пряк път към постигане на устойчиви и екологично отговорни технологични решения, чрез използване на ресурсите на облака.

Прочети още