Повече възможности и ефективност

Фините настройки на облачните услуги са важни. Внимателната и редовна настройка може значително да увеличи производителността на твоята облачна инфраструктура


Можеш да разчиташ на екип от експерти, които ще ти помогнат да организираш процесите и да изстреляш бизнеса си в облака.

Нашата цел е да увеличим ползите от облачните изчисления за теб, като същевременно намалим до минимум оперативните пречки по пътя.


Вярваме, че облачните услуги работят най-добре за бизнеса, когато са „при поискване“. Така имаш гъвкавост, която ти позволява да плащаш само това, което ти е необходимо сега, да реагираш бързо когато нуждите се променят и да си максимално ефективен в рамките на твоя бюджет.

Ще ти помогнем да увеличаваш или намаляваш ресурсите според настоящите ти нужди, облакът да скалира заедно с твоя бизнес, както и да разпределяш изчислителна мощност въз основа на реалното търсене.

ПОДДРЪЖКА

на облака

Използваш облачни услуги в някой от публичните доставчици на облак като AWS (Amazon Web Services)Microsoft AzureGoogle CloudCloudflareDigital Ocean. Ще ти помогнем с поддръжка на различните  услуги и ресурси, които използваш там.

Това включва:

 • Конфигуриране на ресурси
 • Наблюдение на производителността
 • Гарантиране на сигурност
 • Оптимизиране на разходите
 • Управление на мащабирането на ресурсите

 

Целта е да увеличим ползите от облачните изчисления и да намалим оперативните предизвикателства пред бизнеса ти.

SysOps е услуга, чрез която нашият екип се грижи за управлението и поддръжката на облачната ИТ инфраструктура на бизнеса ти, включително сървъри, мрежи и системи чрез:

 • Наблюдение на системата
 • Отстраняване на неизправности
 • Автоматизация
 • Оптимизиране на ресурсите

 

Целта е да осигурим повече производителност, надеждност и флуидност на работните процеси.

DevOps е съвместен подход, в който комбинираме разработката на софтуер (Dev) и ИТ операции (Ops), за да рационализираме жизнения цикъл на разработка на софтуер, чрез:

 • Въвеждане на автоматизация
 • Непрекъснатата интеграция
 • Комуникация между развойните и оперативните екипи

Целта на DevOps е оптимизиране на времето за разработка на нови версии на софтуер, подобряване на качеството и повишена ефективност при управлението на твоите облачни приложения и услуги.

Услугите ни за наблюдение на облачната среда са мощен инструмент за откриване на аномалии и проблеми. Мониторингът помага да ги разрешим още преди да повлияят на твоите бизнес процеси. Чрез непрекъснато наблюдение на показателите за ефективност и регистрационните файлове:

 

 • Премахваме потенциални проблеми
 • Оптимизираме използването на облачните ресурси
 • Гарантираме високо ниво на наличност на услугата ти

 

Целта на тази услуга е да сведем до минимум прекъсванията и да повишим удовлетвореността на потребителите и служителите ти.

Стратегиите ни за оптимизиране на разходите помагат на бизнеса ти да спести пари, като същевременно поддържат и подобряват качеството на услугата.

Ето как:

 

 • С активен анализ на моделите на използване
 • С идентифициране на ненужни разходи
 • С оптимизиране на разпределението на ресурсите


Оптимизирането на разходите гарантира, че получаваш най-голяма стойност от инвестициите си в облачни решения и разпределяш ресурсите си точно там, където и когато те са най-важни за твоя бизнес.

Опитните професионалисти от екипа ни ще ти помогнат както за отстраняване на проблеми, така и при конфигуриране на системите в облака.

Целта на тази облачна услуга е активна поддръжка, която проследява надеждността и производителността на твоите ИТ системи, намалява времето за престой и подобрява цялостната оперативна ефективност на твоя бизнес.