Устойчивост в облака

Повече възможности и ефективност

Фините настройки на облачните услуги са важни. Често, леки и навременни промени водят до повече производителност на облачната ти инфраструктура

От нас очаквай екип от облачни експерти, с ловки и точни решения на всичките предизвикателства, които имаш пред бизнеса си в облака. 

Нашата цел е да максимизираме ползите от облачните изчисления за теб, като същевременно минимизираме оперативните спънки по пътя.

В сърцевината на облачните услуги е залегнала идеята „при поискване“, тоест имаш гъвкавост, която ти позволява, да плащаш само това, което ти е необходимо сега и така да използваш максимално ефективността на разходите.

Ще ти помогнем да увеличаваш или намаляваш ресурсите според настоящите ти нужди, облакът да скалира с твоя бизнес, както и да разпределяш изчислителна мощност въз основа на реалното търсене.

Тази услуга е перфектна за теб, ако искаш да работните ти процеси да вървят с лекота в облака, докато ти вършиш това, в което си най-добър – да развиваш бизнеса си.

Детайли за

услугите ни за поддръжка в облака

Използваш облачни услуги в някой от публичните доставчици на облак като AWS (Amazon Web Services)Microsoft AzureGoogle CloudCloudflareDigital Ocean. Ще ти помогнем с поддръжка на различните  услуги и ресурси, които използваш там:

Това включва:

 • конфигуриране на ресурси;
 • наблюдение на производителността;
 • гарантиране на сигурност;
 • оптимизиране на разходите;
 • управление на мащабирането на ресурсите.

Целта е да максимизиране ползите от облачните изчисления, като същевременно минимизираме оперативните предизвикателства пред бизнеса ти.

SysOps е услуга, чрез която нашият екип се грижи за управлението и поддръжката на облачната ИТ инфраструктура на бизнеса ти, включително сървъри, мрежи и системи чрез:

 • наблюдение на системата;
 • отстраняване на неизправности;
 • автоматизация;
 • оптимизиране на ресурсите.

Целта е да осигурим повече производителност, надеждност и непрекъсваемост на работните ти процеси

DevOps е съвместен подход, в който комбинираме разработката на софтуер (Dev) и ИТ операции (Ops),
за да рационализираме жизнения цикъл на разработка на софтуер, чрез:

 • въвеждане на автоматизация;
 • непрекъснатата интеграция;
 • комуникация между развойните и оперативните екипи.

Целта на DevOps е да оптимизираме времето за разработка на нови версии на софтуер, подобряване на качеството и повишена ефективност при управлението на базираните ти в облак приложения и услуги.

Услугите ни за наблюдение на облачната среда са мощен инструмент за откриване на аномалии и проблеми, което ни помога да ги разрешим още преди да повлияят на твоя бизнес. Чрез непрекъснато наблюдение на показателите за ефективност и регистрационните файлове ще отстраним:

 • потенциални проблеми
 • оптимизираме; използването на облачните ресурси;
 • гарантираме високо ниво на наличност на услугата ти.

Целта на тази услуга е да сведем до минимум прекъсванията на услугата и повишим  удовлетвореността на потребителите и служителите ти.

Стратегиите ни за оптимизиране на разходите помагат на бизнеса ти да спести пари, като същевременно поддържат и подобряват качеството на услугата, чрез:

 • активен анализ на моделите на използване;
 • идентифициране на ненужни разходи;
 • оптимизиране на разпределението на ресурсите.

Оптимизирането на разходите гарантира, че получаваш най-голяма стойност от инвестициите си в облачни решения и разпределяш ресурсите си точно там, където и когато те са най-важни за твоя бизнес.

Нашите опитни професионалисти ще ти помогнат при отстраняване на проблеми, конфигуриране и разрешаване на възникнали казуси в облака.

Независимо дали срещаш технически предизвикателства или се нуждаеш от насоки за най-добри практики, техническата поддръжка гарантира, че имаш необходимия екип зад гърба си.

Целта на тази облачна услуга е активна поддръжка, при която следим надеждността и производителността на ИТ системи ти, като намалим времето за престой и подобряваме цялостната оперативна ефективност на твоя бизнес.