IaaS, PaaS, SaaS, XaaS

IaaS (Infrastructure as a Service) – Инфраструктура като услуга:

  • Какво е IaaS: Предоставя виртуални ресурси за компютърна инфраструктура (виртуални машини, сървъри, мрежи, съхранение), които могат да се управляват и конфигурират от потребителя.
  • Примери: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform.

 

PaaS (Platform as a Service) – Платформа като услуга:

  • Какво е PaaS: Предоставя цяла платформа с придружаващия софтуер (операционна система, среда за изпълнение, бази данни), която улеснява разработката, тестването и управлението на приложения.
  • Примери: Microsoft Azure App Service, Google App Engine, AWS Elastic Beanstalk.

 

SaaS (Software as a Service) – Софтуер като услуга:

  • Какво е SaaS: Предоставя готови приложения и услуги, които се достъпват директно през уеб браузър или мобилно приложение.
  • Примери: Gmail, Microsoft 365, Salesforce.

 

XaaS (Everything as a Service) – Всичко като услуга:

  • Какво е XaaS: Представлява общ термин, означаващ, че всичко може да бъде предоставено като услуга чрез облака, включително инфраструктура (IaaS), платформи (PaaS), софтуер (SaaS) и други ресурси или услуги.
  • Примери: DRaaS (Disaster Recovery as a Service), BaaS (Backup as a Service), CaaS (Containers as a Service).