Роден в облака (cloud native)

Cloud-native е подход към софтуерната разработка и доставка, при които приложенията се създават и оптимизират специално за облачна инфраструктура. Тези приложения се проектират да използват предимствата на облачните услуги, като автоматизация, скалируемост и отказоустойчивост, за да достигнат по-добра ефективност и бързина на работа.