Частен облак

Частният облак е компютърен модел на облачни услуги, при който инфраструктурата и услугите се предоставят и управляват вътре в предприятието или организацията. Това може да бъде вътрешен център за данни или специално наета инфраструктура за използване само от организацията. Частният облак осигурява повишена контролираност, сигурност и управление върху данните и приложенията, като предлага също и гъвкавост и скалируемост в рамките на собствената инфраструктура.