Хибриден облак

Хибридният облак е архитектурен модел, който комбинира елементи от публичния и частния облак. Това позволява на организациите да използват както ресурси в собствената си инфраструктура, така и облачни услуги предоставяни от външни доставчици. Хибридният подход осигурява гъвкавост, сигурност и ефективно управление на данните и приложенията, като в същото време предлага възможности за скалиране и иновации, характерни за облака.