Управлявани услуги (managed services)

Управлявани услуги (managed services) се предоставят от външни доставчици, които управляват, наблюдават и поддържат определени аспекти на информационни технологии и бизнес процеси за клиентите. Тези услуги включват администриране, наблюдение, обновяване, оптимизация и обща поддръжка на инфраструктура, приложения, сигурност и други технологични компоненти. Управляваните услуги имат за цел да освободят клиентите от оперативни грижи, позволявайки им да се фокусират върху своите бизнес цели и стратегия.