Object storage е метод за организиране и съхранение на данни, при който информацията се пази като обекти. Всеки обект включва данните, метаданни (като име, размер, дата) и уникален идентификатор. Тези обекти се съхраняват в голямо адресно пространство без структурна йерархия. Object storage е изключително мащабируем и ефективен начин за съхранение на големи обеми от данни, като предоставя висока устойчивост и лесен достъп до информацията. Това позволява лесно съхранение и управление на огромни обеми от данни, например снимки, видеа или документи.

Популярни примери за системи за съхранение на обекти включват Amazon S3, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Blob Storage и OpenStack Swift.