Съхранение на голям обем от данни (data warehousing)

Облачните решения могат да улеснят съхранението и анализа на огромни обеми от информация и да предоставят изключително полезни инструменти за вземане на решения.

Ключови компоненти:

 • Съхранение на данни: облакът е предлага скалиране и разпределени системи за съхранение, на огромни количества структурирани и полу-структурирани данни.
 • Обработка на данни: включват паралелна обработка и оптимизация на заявки, за да осигурят бърз достъп до данни и анализ.
 • Интеграция на данни: данни от различни източници могат лесно да се интегрират и обединят в единен изглед на информацията.

 

Ползи:

 • Скалируемост: лесно нарастват или намаляват и се заплаща само за съхранението и изчислителните ресурси, които се използват, което може да доведе до спестяване на разходи.
 • Производителност: използват изчислитела мощност и паралелна обработка, за да предоставят бързи отговори на заявки, дори за големи набори от данни.
 • Достъп до данните: лесен и сигурен достъп до данните от всяко място с интернет връзка, което улеснява работата от разстояние и сътрудничеството.
 • Сигурност на данните: водещите доставчици на облачни услуги инвестират в сигурността на данните, предлагайки криптиране, контрол върху достъпа и сертификации за съответствие, за да защитят данните.
 • Интеграция: повечето облачни решения за данни поддържат интеграция с различни източници на данни и инструменти за анализ, което улеснява събирането и анализа на данни.

 

Популярни решения за съхранение на голям обем данни в облака:

 • Amazon Redshift (AWS)
 • Google BigQuery (Google Cloud)
 • Snowflake
 • Microsoft Azure Synapse Analytics (предишно SQL Data Warehouse)