Резервните копия в облака (cloud backup) представляват процес на архивиране и съхранение на данни от компютри, устройства или системи в облачни системи. Това осигурява сигурност и възможност за възстановяване в случай на загуба на данни поради повреда, злонамерена атака, човешка грешка или други проблеми. Облачните резервни копия осигуряват достъпност и удобство при управлението на резервираната информация.