Публичен облак

Публичният облак е облачен компютърен модел, при който услугите и ресурсите се предоставят през интернет от външен доставчик на облачни услуги. Тези услуги са достъпни за широка аудитория и могат да бъдат използвани при заявка, като потребителите плащат само за използваните от тях ресурси. Това предоставя гъвкавост, скалируемост и ефективност на разходите, като не изисква наличието на локална инфраструктура и гарантира достъп до ресурсите по всяко време и от всяко място с интернет връзка.

Изображение: Statista