Облак

Компютърният облак е глобална мрежа от сървъри, свързани във високоскоростен интернет. Той предоставя услуги и ресурси за съхранение на данни, обработка на информация и достъп до приложения през интернет. Потребителите могат да използват тези ресурси според нуждите си, заплащайки за тях при необходимост (pay-as-you-go). Това осигурява гъвкавост, скалируемост и достъпност на информацията от всяко място и устройство с интернет връзка.