Мулти-облак (Multicloud) означава използването на услуги от повече от един облачен доставчик. Това може да включва комбинация от публични облаци, частни облаци или хибридни решения. Идеята е да се използват най-добрите характеристики на различните облачни услуги за да се отговари на специфичните бизнес изисквания, като се осигурява гъвкавост, надеждност и оптимизация на разходите.