Мрежа за доставка на съдържание (CDN)

Мрежата за доставка на съдържание (CDN – Content Delivery Network) е мрежа от разпределени сървъри, които са разположени на различни географски места. Тези сървъри се използват за оптимизиране на доставката на уеб съдържание (например изображения, видео, текст) до потребителите, като го доставят от най-близкия до тях сървър. Това подобрява скоростта на зареждане на уебсайтове, намалява времезакъснението и осигурява по-добро потребителско преживяване.