Микроуслугите (microservices) са софтуерна архитектура, при която приложението се състои от няколко независими и самостоятелни компонентa, наречени микроуслуги. Всяка микроуслуга е фокусирана върху конкретна функционалност и може да бъде разработена, обновена, мащабирана и разгърната независимо от останалите. Тази архитектура улеснява гъвкавостта, поддържането и разширяването на системата, като позволява бързо внедряване и иновации в разработката.