Микросайт в облака

Микросайт в облака е уебсайт или онлайн приложение, което е разработено и хоствано в облачна инфраструктура. Това означава, че кодът, данните и ресурсите на този сайт са съхранени и управлявани в облачна среда. Такъв подход осигурява гъвкавост, скалируемост и лесен достъп до сайта чрез интернет, като позволява бързо разработване, разгръщане и управление на уеб приложенията.