Docker контейнерите са леки и отделяеми пакети, които включват софтуерно приложение, всички необходими зависимости и конфигурации. Те позволяват консистентно и преносимо развитие, доставка и изпълнение на приложения, като работят в изолирано и съгласувано заедно, което ги прави бързи, ефективни и лесни за управление.