Инфраструктура като код

Инфраструктура като код (IaC) е практика за автоматизиране на управлението и конфигурирането на ИТ инфраструктура (като сървъри, мрежи, бази данни) чрез използване на код и скриптове. Това позволява декларативно управление на инфраструктурата, като се постига повторяемост, скалируемост и консистентност в развитието и управлението на системите. Така вместо да купувате сървър, просто го създавате като написвате параметрите му в текстов файл.