Виртуален частен облак (VPC)

Виртуален частен облак (VPC – Virtual Private Cloud) представлява изолирана виртуална мрежа в обществена облачна инфраструктура. Той позволява на потребителите да създадат своя собствена виртуална мрежа в облака с определени IP адресни пространства, собствени подмрежи, правила за достъп и конфигурации на сигурност. Виртуалният частен облак осигурява контрол, сигурност и изолация в облачната среда, позволявайки работата с уеб услуги, данни и приложения в защитена среда.