Виртуален сървър

Виртуалният сървър е софтуерно базирана реализация на компютър или сървър, която се използва за създаване на виртуални машини (VM). Тези виртуални машини функционират като независими компютърни системи, въпреки че споделят ресурсите на един физически сървър. Виртуалният сървър позволява ефективно използване на хардуерните ресурси, управление на различни операционни системи и приложения на една физическа машина и гъвкавост при управлението и мащабирането на ресурсите.