Балансиране на натоварването (Load balancing) е процесът на разпределение на трафик или работно натоварване между множество сървъри или ресурси, за да се осигури оптимална производителност, надеждност и ефективност на системата. Целта е да се предотвратят претоварвания и да се осигури равномерно разпределение на натоварването, гарантирайки, че всеки ресурс работи в рамките на оптималните си възможности. Това увеличава скоростта на отговора и наличността на системата, като осигурява по-добро потребителско преживяване.