Аудио плейър със защита на стрийминга

Аудио плейърът със защита на стрийминга е софтуер в браузъра, който позволява на потребителите да възпроизвеждат аудио съдържание (музика, подкасти и други) през интернет, като осигурява механизми за защита на авторските права и предотвратява нелегалното копиране или споделяне на материалите. Тези мерки за защита включват криптиране на потока, контролиран достъп и водни знаци, които осигуряват сигурност и интегритет на аудио данните, както и спазване на авторските права.