Автоматичното скалиране в облака включва два типа скалиране: хоризонтално и вертикално.

 1. Хоризонтално скалиране:
  • Какво представлява: Добавяне на допълнителни инстанции (сървъри) или ресурси на системата, когато натоварването или трафикът към уеб приложението са високи.
  • Защо е важно: Осигурява бърз отговор и устойчивост при увеличаване на натоварването, като приема нови потребители и трафик.
  • Пример: Ако уебсайт получи много посещения, хоризонталното скалиране добавя нови сървъри, за да разпредели натоварването.
 2. Вертикално скалиране:
  • Какво представлява: Увеличаване на ресурсите на единичната инстанция (сървър) в системата, като увеличаване на процесорната мощност, паметта или други ресурси.
  • Защо е важно: Позволява да се справя с увеличаващите се изисквания към отделна част от приложението или услугата.
  • Пример: Увеличаване на RAM или CPU на сървър, за да се подобри производителността на база данни.

Комбинирането на тези две метода позволява на системите в облака да се справят с променливи натоварвания, осигурявайки ефективност и устойчивост във виртуалната среда.