Миграция към облака

Свободата е сладка, напред към облака

С облачните ни решения помогнахме на успешни хора като теб, да оптимизират и подобрят бизнес процесите си. Ще те преведем по технологичния път към облака, за да отключим множеството възможности,  които скалират заедно с професионалните ти успехи.

За нас е да знаеш, че в сърцевината на всяка миграция към облака, освен приоритет е сигурността на данните и приложенията ти през целия процес към дигиталната трансформация. На финала очаквай те да бъдат криптирани, с ясно дефиниран контрол на достъпа, за да защитим масимално твоя бизнес и чувствителна информация.

3
1
2
3
Мигриране на данни
Ще облечем данните ти в най-сигурнато и ефективно облачно решение. А, как ти звучи 99.999999999% – надеждност на съхранение на критичната ти информация?
Миграция на приложения
Съсредоточи се върху това, което правиш най-добре – управлението на твоя бизнес, а ние ще се погрижим и за миграцията на приложенията и системите ти към облака
Тестване и оптимизация
Всеки вид миграция завършва с тестове и оптимизация, за да сме сигурни, че облачните решения отговарят на нуждите на работните процеси.

Детайли за

миграцията към облака

Правилното планиране и  прехвърляне на данните ти към облачна среда, гарантира запазването на тяхната цялост. В тази връзка:

  • Ще извършим цялостна задълбочена оценка на твоята съществуваща база с данни. Това включва идентифициране на типовете данни, източниците на данни, работните процеси, обвързани с тях и всякакви зависимости.
  • Ще очертаем стратегии за прехвърлянето им в облака, съобразени със специфичните нужди.
  • Минимално забавяне на работните операции и престой на данните са  предназначени да сведат до минимум смущенията, като гарантират, че бизнес операциите ще продължават да вървят все така гладко.
  • Поддържането на целостта на данните по време на миграцията не подлежи на обсъждане. Използваме техники за валидиране и проверка на данни, за да гарантираме, че данните остават точни и последователни след миграцията.
  • И за финал нашият ангажимент към безопасността на твоите данни не приключва с миграцията. Извършваме тествове за валидиране след прехвърлянето им, за да гарантираме, че всичко функционира според очакванията ти.

Миграцията на приложенията и софтуер в облака се извършва на стъпки, според определен график, така че те да работят гладко в облачната среда:

  • Ще изготвим план на действие и стратегия за облачна миграция на всяко от приложенията, важни за твоя бизнес.
  • На база, изготвения от нас плас, ще извършим и целия процес, от настройката на облачната инфраструктура до конфигурирането и тестването.
  • По време на миграцията ще оптимизираме работните процеси, като се възползваме напълно от скалируемостта и ресурсите на облака.
  • Тестването и валидирането на миграцията са неразделна част от нашия процес на мигриране на приложения, за да гарантираме функционалност и производителност.
  • Обучението за работа в облака ще постави финалния щрих, за да може твоя екип, ефективно да управлява и използва  приложенията и системите в облака.