Помогнахме на много успешни хора като теб да оптимизират и подобрят бизнес процесите си.


Сигурността на данните и приложенията ти е в основата на процеса на дигитална трансформация. В края на твоята облачна миграция те ще са криптирани, с ясно дефиниран контрол на достъпа, за да защитим масимално твоя бизнес и чувствителна информация.

 

Как се случва миграцията към облака

3
1
2
3
Мигриране на данни
Облачно решение по мярка с 99.999999999% надеждност на съхранение на критичната ти информация.
Миграция на приложения
Ще се погрижим за миграцията на приложенията и системите ти към облака, докато ти се занимаваш с това, което правиш най-добре – управлението на твоя бизнес.
Тестване и оптимизация
Всяка миграция завършва с тестове и оптимизация. Така сме сигурни, че облачните решения обслужват работните процеси.

Детайли за

миграцията към облака

За да подсигурим безпроблемна миграция, отделяме специално внимание на планирането и прехвърлянето на данни към облака:

  • Правим цялостна задълбочена оценка на твоята съществуваща база с данни
  • Идентифицираме типовете данни, източниците на данни, работните процеси и връзките между тях
  • Създаваме стратегии за прехвърлянето им в облака, съобразени със специфичните нужди
  • Подсигуряваме целостта и организацията на данните по време на миграцията с прецизни техники за валидиране и проверка на данни
  • Тестваме и валидираме данните след прехвърлянето им, за да гарантираме, че всичко работи както трябва

Миграцията на приложенията и софтуер в облака се извършва на стъпки и по определен график. Ще изготвим план на действие и стратегия за облачна миграция на всяко от приложенията, важни за твоя бизнес.

С този план въвеждането в действие става лесно – от настройката на облачната инфраструктура до конфигурирането и тестването.

По време на миграцията ще оптимизираме работните процеси, като се възползваме напълно от скалируемостта и ресурсите на облака.

Тестването и валидирането на данните и процесите са важна част от миграцията на приложения – правим го, за да гарантираме тяхната функционалност и производителност.

Обучението за работа в облака е последната стъпка, за да може твоя екип да използва и управлява ефективно приложенията и системите в облака.