НОВИ ХОРИЗОНТИ ПРЕД ТВОЯ БИЗНЕС

Някои си представят преминаването към облака като скок. Ние го виждаме като добре планирано пътуване. И започваме с първата крачка – консултация преди облака.

Тази фаза е от решаващо значение, защото полага основата за успешна миграция чрез:

 • Оценка на текущата инфраструктура
 • Идентифициране на целите
 • Избор на подходящи облачни доставчици
 • Избор на точното облачно решение
 • Оценка на разходите за миграция в облака
 • Превенция на потенциалните рискове

 

Ето какво да очакваш от една консултация преди облака.

2
1
2
3
4
Анализ
на твоите бизнес нужди
Архитектура
на твоя бизнес в облака
Оферта
със срок и цена
План
за миграция

Детайли за

консултацията преди облака

 • Намалява неочакваните разходи
 • Гарантира, че миграцията в облака се вписва в бюджета
 • Гладко преминаване към облака
 • Възможност за подобряване на сигурността на чувствителни данни
 • Гаранция, че миграцията е в тон с целите и дългосрочната визия за твоя бизнес

В тази стъпка заедно правим обективна оценка на твоята съществуваща ИТ инфраструктура – хардуер, софтуер и мрежови компоненти, за да:

 • Идентифицираме остарели или недостатъчно използвани ресурси
 • Определим възможностите за съвместимост с облачните платформи
 • Оптимизираме елементите, които ще подобрят производителността

Тук идентифицираме конкретните цели на облачната миграция:

 

 • Подобряване на производителността
 • Подобряване на сигурността и защитата на данни
 • Възможности за мащабируемост
 • Намаляване на разходите


Резултатите не закъсняват, когато поставените цели са конкретни, изпълними и измерими по дефинирани ключови показатели за ефективност (KPI). И съответстват на твоята глобална визия за бизнеса, разбира се.

Анализът на разходите, свързани с облачната миграция, ти помага да бюджетираш и разпределяш ресурсите си.

Анализът включва:

 • Абонаментни модели
 • Такси за пренос на данни
 • Текущи разходи за поддръжка


Ще направим и оценка на Общата цена на притежание (Total Cost of Ownership – TCO), която ще ти даде ясен финансов поглед, за да определим преките и непреките разходи, произлизащи от използването на даден облачен продукт или система.

Защитата на данните и поддържането на съответствие с индустриалните разпоредби са решаващи за много бизнеси.

В тази фаза:

 • Идентифицираме потенциални рискове и уязвимости за сигурността
 • Набелязваме нужните мерки за сигурност, включително криптиране и контрол на достъпа
 • Проверяваме детайлно за съответствие със специфичните за индустрията разпоредби, като GDPR, HIPAA и други
 • Анализ на работните натоварвания, които мигрират в облака
 • Миграция на работните натоварвания
 • Редизайн и адаптация на приложенията
 • Преместване на приложенията на друга платформа