Prostor

От теб зависи.

Prostor
Услуги
Добавена стойност
Решения
Примери

Prostor е твоят партньор към облака и двигател към дигиталната трансформация на бизнеса ти.

Имаш технологично предизвикателство – ще те изслушаме и консултираме, ще ти помогнем да мигрираш с лекота, както и да поддържаш иновативен и устойчив бизнес в облака и над него.

Облакът ти предоставя услуги и ресурси за съхранение на данни, обработка на информация и достъп до приложения през интернет.

Можеш да използваш тези ресурси според нуждите ти и плащаш това, което реално използваш.

 • заменяш капиталовите разходи с оперативни
 • печелиш от икономии от мащаба
 • не гадаеш за необходимия капацитет
 • увеличаваш скоростта и гъвкавостта
 • имаш глобален обхват
 • фокусираш се над важните за теб неща

Изследваме настоящата ти IT среда, оценяваме общата цена на притежание (TCO), създаваме архитектура и следващите стъпки, по пътя към частен, хибриден или публичен облак. 

Опростяваме сложните процеси, премахваме всичко излишно, подобряваме гъвкавостта на бизнеса ти и увеличаваме ефективността на операциите, без капиталови разходи.

Грижим се бизнес процесите и услугите ти да вървят гладко и безпроблемно, подобряваме производителността и оптимизираме разходите. А ти се възползваш от най-новите технологии.

без капиталови инвестиции

без физически ограничения

с повече скорост и гъвкавост

при по-висока добавена стойност

скалираш глобално

разчиташ на сигурност

получаваш иновативност

печелиш повече

ще ти свършим страхотна работа

За разработка и тестове

Ще те освободим от ограниченията на физическата инфраструктура, а етапите на разработка ще бъдат много по-бързи, гъвкави и ефективни, а ти спестяваш разходи.

За продукционна среда

Ще ти осигурим защитена, стабилна, надеждна среда с активно балансиране на натоварванията, автоматично скалиране, за да гарантираме наличност 24/7. 

За критични процеси

Ще облечем бизнеса ти в услуги, проектирани специално да поддържат винаги на линия всичко важно за теб, съчетано с най-добрите и иновативни технологични практики.

За всичко в облака

Ще ти помогнем да избереш подходящия модел за бизнеса си, както и да се възползваш максимално от гъвкавостта, скалируемостта и иновациите на този тип решения. 

 • инфраструктура с висока наличност
 • автоматично балансиране на натоварването и пренасочване на трафика за оптимална производителност и наличност на услугите
 • решения за бази данни за транзакционни и аналитични работни натоварвания
 • механизми за възстановяване след бедствия и решения за резервиране
 • защита срещу DDoS атаки и криптиране и на данните
 • съответствие с отраслови регулации и стандарти
 • автоматизирано създаване на резервни копия на данни, графици и периоди за съхранение
 • инкрементални резервни копия
 • репликация между региони или в мулти-облак
 • резервни копия тип „снимки на данни“ за мигновено възстановяване
 • криптиране на данните
 • мониторинг и известяване
 • надеждно съхранение на данни за дълъг период от време
 • управление на жизнения цикъл на данните и автоматично архивиране
 • WORM съвместимо съхранение на данни, които трябва да бъдат защитени от подправяне
 • история на действията и контрол на достъпа до данните
 • покриване на сертификати за съответствие (например, HIPAA, GDPR и др.) за регулаторни изисквания
 • автоматична проверка на интегритета на данните по време на архивирането
 • платформи за оркестрация на контейнери (напр. Kubernetes)
 • архитектура с микроуслуги
 • CI/CD
 • автоматично скалиране и балансиране на натоварването за висока наличност и производителност
 • интеграция със serverless (изчислителни решения без сървър) приложения
 • мониторинг, записване и детайлно проследяване на работата на приложеия
 • споделяне на файлове за съвместна работа
 • управление на достъпа до файловете на база потребителски и групови права
 • интеграция с решения за управление на идентичността (например, Active Directory, LDAP)
 • синхронизация и кеширане на данни за подобрение на производителността
 • възможности за автоматично създаване на  версии и възстановяване на файлове
 • скалируемост за растящи потребителски бази данни

разкажи ни