От теб зависи.

Prostor
Услуги
Добавена стойност
Решения
Примери
За Prostor

Prostor е твоят партньор към облака и дигиталната трансформация на бизнеса ти.

Щом си тук, значи търсиш нови хоризонти. Отвъд познатото ти досега. Но не се притеснявай. Ние ще те изслушаме, консултираме и ще ти помогнем да мигрираш с лекота към облачното пространство. Ще останем до теб и след това, за да ти помогнем да поддържаш правилната посока – нагоре.

Облакът ти предоставя услуги и ресурси за съхранение на данни, обработка на информация и достъп до приложения през интернет.

Можеш да използваш тези ресурси според нуждите си и плащаш само за това, което реално използваш.

 • Заменяш капиталовите разходи с оперативни
 • Печелиш от икономии от мащаба
 • Не се нуждаеш от допълнително физическо място
 • Увеличаваш скоростта и гъвкавостта в процесите си
 • Имаш глобален обхват
Prostor - Pre-Cloud Solutions_
1
преди облака

Това е моментът да разберем от какво се нуждаеш и да изготвим план за бъдещето. Ще изследваме настоящата ти IT среда, ще оценим общата цена на притежание (TCO), ще създадем архитектура и ще определим следващите стъпки по пътя към частен, хибриден или публичен облак.

Prostor - Cloud Migration Solutions_
2
към облака

Преминаването към облака не бива да те затормозява. Ние сме тук, за да опростим сложните процеси и да премахнем излишното. Бизнесът ти ще стане по-ефективен и гъвкав, без нужда от капиталови разходи.

Prostor - in Cloud Solutions_
3
в облака

Вече си в облака. Оттук нататък поемаме грижата всичко да върви гладко. На твое разположение са най-новите технологии за подобряваме на производителността и оптимизиране на разходите. 

без капиталови инвестиции

без физически ограничения

с повече скорост и гъвкавост

при по-висока добавена стойност

скалираш глобално

разчиташ на сигурност

получаваш иновативност

печелиш повече

И още

Няма да избираш сам

Ще ти помогнем да избереш подходящия модел за бизнеса си, както и да се възползваш максимално от гъвкавостта, скалируемостта и иновациите в облачните услуги.

Ще става все по-леко

Ще те освободим от ограниченията на физическата инфраструктура, а етапите на разработка ще бъдат бързи, гъвкави и ефективни. И не на последно място – ще оптимизираш разходите си.

Ще работиш по-спокойно

Ще ти осигурим сигурна и стабилна среда с активно балансиране на натоварванията и автоматично скалиране. Заедно ще изберем услуги, проектирани да поддържат бизнеса ти във всеки момент. Дори в най-натоварения.

Да ти разкажем съвсем конкретно

Важни приложения за бизнеса ти
 • Инфраструктура с висока наличност
 • Автоматично балансиране на натоварването и пренасочване на трафика за оптимална производителност и наличност на услугите
 • Решения за бази данни за трансакционни и аналитични натоварвания
 • Механизми за възстановяване след бедствия и решения за резервиране
 • Защита срещу DDoS атаки
 • Криптиране на данните на бизнеса ти
 • Съответствие с отрасловите регулации и стандарти
 • Автоматизирано създаване на резервни копия на данни, графици и периоди за съхранение
 • Инкрементални резервни копия
 • Репликация между региони или в мулти облак
 • Резервни копия тип „снимки на данни“ за мигновено възстановяване
 • Криптиране на данните
 • Мониторинг и известяване
 • Надеждно съхранение на данни за дълъг период от време
 • Управление на жизнения цикъл на данните и автоматично архивиране
 • WORM съвместимо съхранение на данни, които се нуждаят от защита от подправяне
 • История на действията и контрол на достъпа до данните
 • Покриване на сертификати за съответствие (например, HIPAA, GDPR и др.) за регулаторни изисквания
 • Автоматична проверка на интегритета на данните по време на архивирането
 • Споделяне на файлове за съвместна работа
 • Управление на достъпа до файловете на база потребителски и групови права
 • Интеграция с решения за управление на идентичността (например: Active Directory, LDAP)
 • Синхронизация и кеширане на данни за подобрение на производителността
 • Възможности за автоматично създаване на версии и възстановяване на файлове
 • Скалируемост за растящи потребителски бази данни
 • Споделяне на файлове за съвместна работа
 • Управление на достъпа до файловете на база потребителски и групови права
 • Интеграция с решения за управление на идентичността (например: Active Directory, LDAP)
 • Синхронизация и кеширане на данни за подобрение на производителността
 • Възможности за автоматично създаване на версии и възстановяване на файлове
 • Скалируемост за растящи потребителски бази данни
 • Използване на възобновяема енергия за изчислителните нужди
 • Енергийна ефективност в центровете за данни
 • Намаляване на въглеродния отпечатък и въглеродно компенсиране
 • Устойчива инфраструктура с ниско въздействие върху околната среда
 • Намаляване на отпадъците от дейността
 • Ефективно използване на услугите